Grzegorz Wawrzyńczak „ŁATWOPALNI”

7

  • autor: Grzegorz Wawrzyńczak
  • tytuł: Łatwopalni
  • rok powstania: 2012
  • wymiary: 120×100 cm
  • technika: własna
  • cena: 1800 zł