KONSULTACJE / CONSULTATION

 

Zapraszamy do konsultacji osoby zdające na studia artystyczne. Oferujemy pomoc przy wyborze prac do „teczki” lub portfolio. Fachowe porady ze strony artystów plastyków. Konsultacje na terenie Torunia lub mailowo.

We invite to consult people that seemed to artistic collage. We offer help with selection of works for exams or portfolio. Expert advices from professional artistsConsultations in Torun or by e-mail.

UMÓW SIĘ / ASK OUT:

→KONTAKT←