GRAFIKI / GRAPHICS

Alicja Wieczorek
&
Grzegorz Wawrzyńczak

.

 

KUP / BUY

plakaty / posters

ocean-plakat          schody7          tygrys14 

guzikkki kolor2          zegarek 6 kolor          balony pattern 5

niedŸwiedŸ7          nici7          ciotka5

bezg³owie7          paj¹k 7          jak œpiewaæ6

 

  • Istnieje limit 10 wydruków w jednej serii. / There is a limit of 10 prints in one series.
  • Cena sygnowanego egzemplarza z numerem serii- 100zł /  Price of one signed copy with serial number- 100 PLN 

 

 

zakładki / bookmarks

zakladka 1b CMYKr   zakladka1EEh CMYKr   zakladka1bh CMYKr   zakladka 1ar   zakladka CMYKr

  • Cena zestawu pięciu zakładek 10zł /  Price of five bookmarks- 10 PLN 
  • Rozmiar 5,5×17 cm / Size 5,5×17 cm

Projektujemy pocztówki i zakładki na zamówienie.

  • Cena projektu z przekazaniem praw autorskich- 100zł