Leszek Wieczorek PORTRETY

precyzyjne portrety wykonane na podstawie fotografii, akryl na płótnie / precise portraits made from photographs, acrylic on canvas

akryl na płótnie / acrylic on canvas

ceny od 3000zł / prizes from 3000PLN

Przykładowe portrety / sample portraits:

Beata Tyszkiewicz_50x60

Marek Michalak_72x50

Zbigniew Religa_50x60cm

Stanisław Kowalski_a

papież1_a_rgb

strzałka2strzałka