ŚCIANY / WALLS

Alicja Wieczorek
&
Grzegorz Wawrzyńczak

Projekt malowidła- 300 zł / Project of wall-painting- 300PLN

1m² – 200 zł (+ materiały) / 1m²- 200 PLN (+ materials)

biały kwardeat

Chętnie podejmiemy się wykonania malarstwa ściennego. Pytania dotyczące projektu i szczegółów zamówienia prosimy kierować na nasz adres. /                                                                                  We can undertake the wall-painting. Questions about the project and  order details refer to our email adress.

 

Przykładowe realizacje / Sample works:

Alicja Wieczorek_Torowisko_sprej na ścianie

Alicja Wieczorek „Torowisko” 2011, 200×150 cm, Zakład Malarstwa WSzP UMK Toruń / Rails”, 2011, 200×150 cm, Department of Painting Faculty of Arts UMK Torun

 

pszczoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Wieczorek „Pszczoły” 2011, 200×150 cm, Zakład Malarstwa WSzP UMK Toruń / Bees”, 2011, 200×150 cm, Department of Painting Faculty of Arts UMK Torun

 

 

n01a       n04a

n03ab

 

Alicja Wieczorek „Niedostrzegalne” 2012, WSzP UMK Toruń / „Imperceptible” 2012, Department of Painting Faculty of Arts UMK Torun

 

 

obraz 14a       obraz 10a

03 obraz 381a

dodane 2

dodane 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Wieczorek „Dodane”  2013, Galeria nad Wisłą, Toruń / „Added” 2013, Gallery at the VIstula, Torun

 

SRV_sgraffito_250x130 cm_

Alicja Wieczorek & Grzegorz Wawrzyńczak, „SRV” 2010, sgraffito, 250×130 cm.